Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: El mercat de béns i els mercats financers.
1.1. La producció agregada. PIB nominal i real.
1.2. Atur i inflació.
1.3. La composició del PIB.
1.4. La demanda de béns i serveis i la determinació de la producció d'equilibri.
1.5. Oferta i demanda de diners: la determinació del tipus d'interès.


Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006). Cap. 2, 3 i 4.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 1, 2 i 3.

Bibliografia complementària:
Teoria: Burda i Wyplosz (1994), caps. 1, 2 i 8; Barro Grilli i Febrero (1997), cap. 1, 2 i 4; Dornbusch, Fischer i Startz (1998), caps. 1, 2, 15 i 16; Gámez i Mochón (1995), cap.1 i 5; Sachs & Larrain (1993), caps. 1, 2, 8 i 9.TEMA 2: Els mercats de béns i financers: el model IS-LM.
2.1. El mercat de béns i la relació IS.
2.2. Els mercats financers i la relació LM.
2.3. El model IS-LM.
2.4. La política fiscal i la política monetària.
2.5. Introducció de la dinàmica.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), cap. 5.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 4.


Bibliografia complementària:
Burda i Wyplosz (1994), cap. 10, Barro, Grilli i Febrer (1997), cap. 22; Dornbusch, Fischer i Startz (1998), caps. 10 i 12; Gámez i Mochón (1995) cap. 8, 9 i 10; Mankiw, N.G. (1997), cap. 9, 10 i 11; Sachs & Larrain (1993), caps. 12, 13 i 14.

TEMA 3: El mercat de treball.
3.1. La determinació dels salaris.
3.2. La determinació dels preus.
3.3. La taxa d'atur d'equilibri.
            
3.4. De l'atur a la producció.
            
3.5. Del curt al mitjà termini.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), cap. 6.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 5.


Bibliografia complementària:
Burda i Wyplosz (1994), cap. 5, Barro, Grilli i Febrero (1997), cap. 7, Palma Dornbusch, Fischer i Startz (1998), cap. 6; Gámez i Mochón (1995), cap. 2; Mankiw, N.G. (1997), cap. 5; Sachs & Larrain (1993), cap. 15
TEMA 4: Anàlisi conjunta de tots els mercats: el model OA-DA.
4.1. L'oferta agregada.
4.2. La demanda agregada.
4.3. La producció d'equilibri a curt i mig termini.
4.4 Els efectes de la política monetària.
4.5. Els efectes de la política fiscal.
4.6. Les variacions del preu del petroli.
4.7. El creixement: consideracions inicials.
4.8. Relacions entre la producció i el capital.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), capítols 7, 10 i 11.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 6.


Bibliografia complementària:
Burda i Wyplosz (1994), cap. 1, 6 i 8; Dornbusch, Fischer i Startz (1998), cap. 1., Barro, Grilli i Febrero, cap. 6, 7 i 8; Mankiw, N.G. (1997), cap. 8; Sachs, J.D. i F. Larrain (1993), cap. 3, 10 i 17.