Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0948 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'exposen a continuació:

  - Una prova d'avaluació escrita (40% de la qualificació global de l'assignatura).

  - Resolució de casos i activitats pràctiques a l'aula, així com la seva exposició (60% de la qualificació global de l'assignatura).

 

Els alumnes que no puguen assistir a les classes amb regularitat s'han de posar en contacte amb el professor responsable per determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que els serà aplicable, tan en primera com en segona convocatoria.

Per tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en la part teòrica i 3 punts sobre 6 a la part pràctica). En cas de suspens, únicament es guardarà la nota pràctica per a la segona convocatòria ordinària.