Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

S'entén en este apartat corresponent al temari, les tasques que poden ser objecte de les pràctiques externes (PE):

Serà objecte de les PE la col·laboració amb qualsevol de les tasques pròpies de la professió de l'arquitecte tècnic i de les competències de l'Enginyer de l'Edificació.

En particular es consideren tasques de les PE:

  • Aquells treballs amb empreses, institucions, o despatxos professionals relacionats amb l'edificació. 
  • Aquells treballs relacionats amb la construcció, tutoritzats per un arquitecte tècnic, arquitecte o enginyer relacionat amb el sector de l'edificació.

- Treballs de direcció, oranización d'obra, gestió del procés, seguiment pressupostari, coordinació de seguretat i control de qualitat.

- Projectes i direcció d'obra, d'instal·lacions i explotacions pròpies de les branques de l'edificació o de les atribucions professionals de l'arquitecte tècnic i competències de l'enginyer de l'edificació.

- Treballs d'investigació i desenrotllament de materials, sistemes constructius o qualsevol tema relacionat amb l'edificació.

- Treballs d'investigació o cooperació en Programes d'intercanvi acadèmic amb altres universitats, espanyoles o estrangeres.

  • También es contempla la possibilitat de desenrotllar pràctiques en l'estranger o pràctiques Erasmus d'acord amb la normativa universitària en vigor.

En tot cas les PE haurà d'estar basadas en un cas pràctic relacionat amb l'edificació, amb la supervisió d'un tècnic, preferentment amb formació d'enginyer de l'edificació, arquitecte tècnic o arquitecte.