Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura cal obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 i una qualificació mínima de 4.5 punts sobre 10 en l'examen escrit.
      Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat a una convocatòria, si aquest estudiant es presenta a l'examen escrit.

  NO GUARDEN LES NOTES D'UN ANY PER ALTRE.

NOTA IMPORTANT: L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada (projecte dirigit i pràctiques de laboratori), podrà ser igualment evaluat d'aquestes competències si entrega els treballs indicats pel professor dins del termini establert.