Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Capítol 1: Principis bàsics de la qualitat dels laboratoris. Conceptes generals. Garantia de qualitat. Control de qualitat. Avaluació de la qualitat. Evolució històrica de la qualitat.

 Capítol 2: Gestió de la qualitat. Models de gestió. Gestió de la qualitat total. Costos de la qualitat.

Capítol 3: Sistemes de qualitat als laboratoris. Certificacions. Acreditacions. ISO 9001. ISO/IEC 17025. ISO 15189. ISO 14001. Introducció a les bones pràctiques  de laboratori.

Capítol 4: Tractament estadístic de dades. Aplicacions al control de qualitat. Principis bàsics. Conceptes estadístics. Propagació de errors. Proves de significació. Aplicació al control de qualitat. Gràfics de control. Disseny factorial fraccional.

Capítol 5: La qualitat al laboratori. Instal·lacions. Recepció, transport i magatzenament de mostres i productes. Instruments. Aparells. Materials i reactius. Metodologies. Procediments normalitzats de treball.

Capítol 6: Materials de referència. Exercicis d'intercomparació. Gènesi històrica. Conceptes bàsics. Requisits dels materials de referència. Ús de materials de referència. Tipus de materials de referència i organismes subministradors. Tipus d'exercicis d'intercomparació. Disseny i realització d'exercicis d'intercomparació. Tractament de dades i discussió de resultats.

Capítol 7: Sistemes LIMS. Funcions. Processos. Característiques i components. Implantació de un LIMS al laboratori d'anàlisis.

Capítol 8: Bones pràctiques  de laboratori. Principis i aplicació. Implantació de les BPL al laboratori d'anàlisis.

Capítol 9 (Seminari): Validació de metodologia analítica.