Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Part inorgànica:

Laboratori 1: Estudi comparatiu dels cations dels metalls de la primera sèries de transició.

Laboratori 2: Estats d'oxidació del vanadi i síntesi de l'acetilacetonat de vanadi.

Laboratori 3: Síntesi i caracterització de ZnS-SiO2 preparat amb el procediment sol-gel col·loïdal i polimèric.

Laboratori 4: Síntesi de complexos binuclears de cobalt (III) amb lligams peròxid (O22-) i superòxid (O2-).

Laboratori 5: Síntesi de complexos de coure amb lligands NH3 mitjançant una reacció sòlid-gas.

Laboratori 6: Nanopartícules de ferrita magnètiques per a ferrofluids: propietats d'imants.

Laboratori 7: Un experiment catalític de formació d’enllaços carboni-carboni: la reacció de Heck en aigua.

 

Part orgànica:

1. Síntesi i aplicació d'un orgacatalizador (metil prolinamida): reacció aldòlica enantioselectiva.

1.1 Síntesi de l'organocatalitzador quiral

1.2 Reacció aldólica enantioselectiva

1.3 Purificació d'aldol

2. Síntesi d'un producte natural fluorescent: condensació de Pechmann per a la síntesi de coumarines

3. Síntesi de l'àcid adípic emprant mètodes benignes des del punt de vista mediambiental.

4. Reaccions catalitzades per metalls: preparació de difenil mitjançant l'homoacoblament del bromobencè.

5. Síntesi de biodiesel.