Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

60%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Nota mínima examen:   4 sobre 10.

Nota mínima laboratori: 4 sobre 10.

Es considerarà presentat l'estudiant o estudianta que realitze la prova global final associada a la convocatòria corresponent.

Prova escrita (examen) 60%
Laboratori 20%
Resolució d'exercicis i problemes 20%

Exàmens

Teniu examens de cursos anteriors en la pagina 

https://mewtoo.uji.es/www.fisica/priv/web_lq_ia01/examens.html
En l'examen escrit no es podrà utilitzar cap tipus de material excepte una calculadora científica estàndard. Es proporcionaran les fòrmules o expressions matemàtiques que no siguen habituals o difícils de memoritzar.

Problemes

Els estudiants que hagen assistit a les clases de Resolució d'exercicis i problemes obtindran un 20% de la nota segons la qualificació de les dites classes. Esta qualificació es tindrà en compte en tant que facen l`examen, amb nota ≥4. 

Avaluacio de classes de problemes: assistencia i notes de pissarra (cada u ixira unes tres voltes a la pissarra). 

Laboratori

Es necessari realitzar les practiques de laboratori amb una nota ≥4 per a aprovar l'assignatura. No es permeten faltes en el laboratori. Si no podeu assistir un dia busqueu una altra sessió de la mateixa pràctica.

Els estudiants que han fet i aprovat les practiques en els últims 3 anys, no necessiten fer les practiques, se'ls mante la nota. Però han d'acudir un dia a una sessió de laboratori que els corresponga a fer una avaluació de practiques. L'avaluació la farà el corresponent professor de practiques i consistirà a fer una practica virtual, i entregar la memòria al final de la sessió. Recomanem que no ho deixeu per l'última sessió de pràctiques i que porteu un portàtil amb connexió a xarxa. Si l'avaluació es apte, es mantindrà la nota de laboratori anterior. Si es excel·lent pujarà la nota anterior en un punt (fins a una qualificació màxima de 10). Si no es supera esta avaluació no es podrà aprovar l'assignatura.