Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0918 - Eines Informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'alumnat es considera presentat a l'assignatura quan entregue els dos treballs obligatoris (teòric i pràctic) i es presente a l'examen.

Per a aprovar l'assignatura s'ha de superar la nota de 4 sobre 10 en cada una de les tres proves (treball teòric, treball pràctic i examen) . És necessari obtindre un 5 sobre 10 a l'amitjanar la qualificació de les tres proves.