Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0915 - Crítica Publicitària

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologies d'ensenyament-aprenentatge a desenvolupar:

Per a desenvolupar i arribar a totes les competències plantejades per a aquesta assignatura, les sessions es conceben de la següent manera:

Sessions teòriques

S'utilitza, principalment, la classe magistral on s'expliquen els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es planteja de manera interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumnat i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques

En cada un dels temes de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumnat i a guiar-lo en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats utilitzant com a llengua vehicular l'anglés.

Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica de campanyes d'actualitat i grups de discussió sobre temàtiques rellevants per a la matèria.  Les activitats proposades per a això poden consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisi de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc. La metodologia que s'utilizarà serà la de "flipped classroom" en la que la professora serà tindrà un paper de guia per en la proposta pràctica del coneixements adquirits.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, els estudiants i les estudiantes poden preguntar, bé de manera presencial o de manera intervinguda a través de l'aula virtual, totes aqueixes qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Poden sol·licitar assessorament sobre la manera d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vistos, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran, en aquestes sessions, el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i maneres de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumnat i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumnat requerisca del professorat.