Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0915 - Crítica Publicitària

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

El 80% de la nota corresponent a l'examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) és el sumatori de les següents proves:

40% examen escrit individual. (Nota mínima exigida per a aprovar: 5)

15%  treball en grup 1: Cas real. (Nota mínima: 5)

10% treball individual: anàlisi d'una campanya publicitària d'actualitat. (Nota mínima exigida per a aprovar: 5)

10%  treball en grup Els professionals de la publicitat (Nota mínima: 5)

5% treball col.laboratiu (Nota mínima: 5)

El 10% de la nota corresponent a observació, execució de tasques i pràctiques:

S'obté per l'assistència de l'alumnat a classes teòriques i pràctiques (el mínim exigit d'assistència és del 80% del total sessions de la matèria i l'assistència a les dues sessions del Seminari de Creativitat en Viu vinculat) i la participació activa de l'alumnat en l'aula (valorada amb l'observació de l'evolució de l'alumnat en les seues intervencions).

El 10% e la nota corresponent a la resolució de casos:

S'obté amb la resolució d'un cas real, el proposat en el Seminari de Creativitat en Viu. (Nota mínima requerida per a superar-lo: 5).

Per a aprovar l'assignatura completa, el 100%.

Per a aprovar l'assignatura, l'alumne o l'alumna ha d'aprovar cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposarà que l'alumne o l'alumna ha de recuperar al juny la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu. Només aprovant de manera individual cada apartat de l'avaluació es podrà traure la mitjana corresponent i per tant, superar l'assignatura.

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne o alumna que faça l'examen escrit individual (45% de la nota final), encara que no haja presentat els exercicis pràctics o la resolució del cas, per tractar-se de la prova que més pes específic té davant de la resta.