Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0915 - Crítica Publicitària

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Compromís ètic.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

9 - Adquirir un llenguatge i una terminologia pròpia per al professional publicitari.

97 - Capacitat per a desenvolupar una actitud crítica i participativa en l'art dels discursos publicitaris.

63 - Capacitat per a aplicar criteris per a valorar la qualitat i el nivell ètic en les campanyes publicitàries.

277 - Habilitat per a entendre els fonaments i les estratègies que han originat els anuncis publicitaris: el públic, els objectius i el missatge publicitari.

258 - Desenvolupar habilitats de negociació, compromís professional amb el client i habilitats per a la defensa de campanyes de publicitat.

191 - Competència per a l'aprenentatge dels processos de la creativitat publicitària.