Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari:

A) Elaboració de treballs acadèmics tant de forma individual com en grup : 20% de la nota final

B) Realització d'un examen escrit de tipus test: 70% de la nota final

C) Presentacions orals de treballs: 10% de la nota final

Per a superar l'assignatura y considerar-se aprovada l'alumne té que obtindre una qualificació mínima de:

Proba A: 1 punt

Proba B: 3 punts

Proba C: 1 punt

La realització de les pràctiques serà condició indispensable per a poder presentar-se a la proba de l'examen escrit.

Totes les probes poden ser recuperables en totes les convocatòries del mateix curs.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les probes que hagen sigut superades per l'alumne.

Es considerarà com Presentat l'alumne que es present a l'examen teòric.