SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0962 - Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Introducció als aspectes rellevants actuals de la lexicologia anglesa. Enfocaments actuals de les relacions del lèxic anglès:
1. Els models proposicional, metafòric i metonímic aplicats a les relacions semàntiques del lèxic anglès i a la motivació en diversos àmbits de la formació de paraules en anglès.
2. Solidaritats lèxiques i fraseologia anglesa.
3. Lèxic i discurs.
4. Què és la lexicografia? Definició i història dels diccionaris.
5. Tipologia. Tipus d'informació continguda en els diccionaris. Diccionaris generals i d'especialitat. Ús dels diccionaris d'especialitat en l'entorn laboral.
6. Diccionaris monolingües, bilingües, bilingualizats i multilingües.
7. Tipus d'usos i usuaris de diccionaris. Nivells de coneixement de les llengües i disseny de diccionaris. Integració de les noves tecnologies en la informació de bases de dades lèxiques. Personalització de diccionaris en funció de les necessitats d'ús. Ús del diccionari per a tasques de producció i recepció.
8. El concepte de paraula i significat.
9. Semàntica lèxica. Descomposició del significat i definicions per a l'elaboració de diccionaris.
10. Disseny de la informació lexicogràfica: micro i macroestructura, múltiples rutes d'accés als diccionaris de suport electrònic. Integració de recursos per a la informació de sobre la llengua parlada.
11. Integració dels diccionaris en l'ensenyament i aprenentatge de llengües (CALL, diccionaris en traducció).
12. Lingüística de corpus i lexicografia. Bases de dades i altres fonts d'informació.
13. Llengües minoritàries i lexicografia. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16