Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

Proves necessàries per a considerar presentat a l'estudiant o estudianta en una convocatòria:

L'alumnat ha d'aconseguir almenys 60% (en total) a fi d'aprovar el curs:

1) Examen escrit final basat tant en els aspectes teòrics com a pràctics dels temes tractats en classe i en el SE: 40% (de la nota total). L'examen escrit només pot passar-se al final del semestre i en les dates oficials. AQUESTA PROVA SERA RECUPERABLE EN LA SEGONA CONVOCÀTORIA DEL CURS.

2) Presentació oral: 30% (de la nota total). Aquesta prova només pot presentar-se com a part de les sessions pràctiques del curs, a l'aula i en les dates indicades; NO ÉS RECUPERABLE EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA.

3) Pràctiques de reescriptura: resum i aplicació práctica d'article acadèmic 20%.AQUESTA PROVA ÉS RECUPERABLE EN LA SEGONA CONVOCATORIA.

4) Procés d'avaluació per parells i d'avaluació continuada d'altres prácticas de reescritura  en les clases de PR: 10% (de la nota total). AQUEST PROCÉS D'AVALUACIÓ NO ÉS RECUPERABLE EN LA SEGONA CONVOCATORIA.

 

En segona convocatòria es guarden les notes dels parts 2), 3) i  4). 

És considerarà "Presentat" l'alumnat qui es presente a l'examen escrit (1) i presente les pràctiques de reescriptura (3).