Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

La informació que apareix en aquest apartat (i en tota la guia docent) està basada en la Normativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars (veure a http://www.uji.es/serveis/oipep/). Encara que la present guia docent pretén ser un desenvolupament específic d’aquesta normativa, en cas de qualsevol informació contradictòria que poguera aparèixer, sempre serà la normativa el document que prevalga.

 

1. Responsabilitat de les persones implicades

 

Les persones implicades en aquesta assignatura són el coordinador o coordinadora de pràctiques, el professorat tutor, els supervisors i les supervisores i l'estudiantat.

Totes les funcions d'aquestes persones estan establertes en la Normativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars.

 

2. Períodes / torns per a realitzar l’estada en pràctiques

 

En ser una assignatura anual, el Pràcticum pot realitzar-se al llarg de l’any acadèmic, encara que es recomanen les següents dates d'inici: octubre, gener, març i maig.

L’alumnat també pot realitzar les pràctiques a l’estiu, tot i que el curs acadèmic finalitza al juliol i les notes han d’introduir-se en actes. En aquest cas, l’alumnat ha de ser conscient que la nota no es podrà introduir fins a setembre.

 

Nota: l’alumnat ha de matricular-se de l’assignatura abans de poder sol·licitar qualsevol oferta o iniciar les pràctiques d'empresa.

 

3. Procediment d’assignació

 

Després de finalitzar el període de matrícula i esmenes (finals de setembre), s’estableix un únic període de sol·licitud de propostes per a tot el curs. S’activaran les ofertes disponibles a la data indicada i els alumnes podran visualitzar-les mitjançant IGLU; sol ser habitual que les ofertes disponibles en aqueixes dates no es corresponguin amb el llistat definitiu (poden aparèixer ofertes al llarg del curs acadèmic), però sí solen haver ofertes que requereixen iniciar-se en octubre o novembre i necessiten de certa pressa.

La selecció dels estudiants la realitzarà el coordinador o la coordinadora de pràctiques i l’elevarà a la Comissió de Titulació per a l’aprovació. Per a realitzar dita assignació, es tindrà en compte la nota mitjana i els crèdits superats (en aquest ordre). A partir de l’elaboració de la llista de l’alumnat ajustada a aquests criteris, el coordinador contactarà de la forma que considere més oportuna (via electrònica, via telefònica, o convocant una reunió, per exemple) amb cada estudiant per a concretar si opta per alguna de les ofertes disponibles o pretén proposar una entitat. La informació al respecte es troba disponible a la pàgina web de la OIPEP i en l’Aula Virtual de l’assignatura. D’aquesta forma, les assignacions es realitzaran durant els següents dies al contacte mantingut amb l’alumnat.

Excepcionalment, l'alumnat que s’incloga en els denominats “Casos excepcionals” (apartat 11. Una altra informació) presentarà les seues propostes fora dels terminis anteriorment establerts. Si escau, les propostes haurien de presentar-se abans de finalitzar el període lectiu del primer semestre.

 

4. Proposta d'entitat

 

L’estudiantat pot proposar a iniciativa pròpia una entitat on realitzar les pràctiques d'empresa. En cap cas l’entitat integrarà el llistat de les oferides per la Universitat. Els objectius i tasques a desenvolupar han de ser idèntics als que estableix aquest document. Per a fer una proposta, es deu seguir les indicacions de la OIPEP (que es poden trobar en la seva pàgina web i en l’Aula Virtual de l’assignatura). Es recomana a l'estudiantat contactar amb el coordinador o la coordinadora abans de presentar la proposta.