SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L’avaluació d'aquesta assignatura consta de dos sistemes d'avaluació amb el mateix valor:

 

Memòries i informes de pràctiques – 50%

Entrevista de tutorització i/o informes d’experts – 50%

 

·         Memòria i informes de pràctiques (50%):

 

La memòria ha de constar de les següents seccions:

¨      Nom i dades personals de l’estudiant o de l'estudianta.

¨      Índex de continguts.

¨      Descripció de l’entitat cooperadora on s’han realitzat les pràctiques i ubicació.

¨      Descripció concreta i detallada de les tasques realitzades per l’estudiant o estudianta i departaments de l’entitat on ha estat assignat o assignada.

¨      Mostres de materials (documentació, fullets, cartes, correus electrònics, textos, etc.) utilitzats, editats, redactats o traduïts per l’estudiantat durant la seua estada en pràctiques. Aquesta documentació ha de ser prèviament mostrada a la supervisió de l’empresa.

¨      Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els establits en els estudis de grau.

¨      Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a resoldre'ls.

¨      Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han comportat les pràctiques.

¨      Valoració personal de les pràctiques i suggeriments de millora (de les pràctiques i/o de l'entitat).

¨      Bibliografia (diccionaris, manuals, documents d’Internet, etc.) als quals l’estudiantat haja recorregut durant la seua estada en pràctiques, amb una explicació de la utilitat en les tasques realitzades.

 

Nota: es recomana a l’alumnat que presente la memòria definitiva a la supervisió abans de lliurar-li-la al tutor o tutora amb la finalitat d’assegurar el vistiplau del supervisor o supervisora quant a les dades i informació de l’empresa que s’inclouen.

 

·         Entrevista de tutorització i/o informes d’experts (50%):

El tutor o tutora prendrà en consideració l'informe final del supervisor o supervisora  per a assignar aquesta part de l’avaluació.

Per a aprovar l’assignatura l’alumnat ha d’obtenir la nota del 50% en cadascuna de les dues proves. Si no s’aconsegueix aquest percentatge en cada prova d’avaluació, la nota final serà suspès. Posteriorment, l’alumnat ha d’acordar amb el professorat el sistema de recuperació per a la següent convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16