Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

Observació / execució de tasques i pràctiques

Els estudiants hauran de preparar: i) diferents tipus de textos escrits i activitats relacionades amb vocabulari i gramàtica (nivell avançat), així com ii) unitats seleccionades del llibre Upstream Advanced C1 Workbook (vegeu la secció de bibliografia per més detalls), que seran avaluades a través d’un exercici de resposta múltiple inclòs a l’examen escrit final. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es considera no recuperable.

Presentacions orals i pòsters

Els estudiants han de realitzar diferents tasques orals en finalitzar el semestre: i) un “role-play” en parelles, i ii) una presentació oral en grups basada en un treball escrit relacionat amb els temes tractats durant el curs. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquestes activitats i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquestes parts no es poden tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria de juny es guardaran per a la segona convocatòria de juny/juliol. Aquesta avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Procés d’avaluació entre estudiants

Els estudiants realitzaran un exercici d’autoavaluaciò que serà part de l’examen escrit final (la professora donarà més detalls durant el curs). Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Consulteu el SIA per saber la data oficial d’aquest examen. Per a aprovar l'assignatura els estudiants han d'aprovar aquest examen. Per tant, aquest tipus d'avaluació és obligatòria i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per a poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han de: i) obtindre almenys un 5 de 10 en l’examen final escrit, ii) entregar el projecte escrit, iii) fer la presentació oral basada en el projecte, i iv) fer el "role-play" oral. Es considera no presentat si el projecte, la presentació oral i el "role-play" s'han presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.