EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Modernisme

2. Literatura de posguerra i l'alça del post-modernisme

3. Literatura després de l'11S