EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1. Mètodes en l’ensenyament: aproximació històrica

1.1 Aproximacions tradicionals

1.2 Aproximacions comunicatives

 

2. Ensenyament i aprenentatge de les quatre destreses de la llengua

2.1 Comprensió oral

2.2 Expressió oral

2.3 Comprensió escrita

2.4 Expressió escrita