Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Presentacions i pòsters

Els estudiants hauran de preparar algunes de les activitats que es troben al final de cada capítol del llibre Register, Genre and Style (consulteu la bibliografia) i faran una presentació oral individual en classe basada en aquestes. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquesta presentació oral i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria de gener es guardaran per a la segona convocatòria de juny/juliol. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Elaboració de treballs acadèmics

Els estudiants hauran de preparar: i) diferents tipus de textos escrits i activitats relacionades amb vocabulari i gramàtica (nivell avançat), així com ii) unitats seleccionades del llibre Upstream Advanced C1 Workbook(vegeu la secció de bibliografia per més detalls), que seran avaluades a través d’un exercici de resposta múltiple. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

Projectes

Els estudiants hauran de preparar algunes de les activitats que es troben al final de cada capítol del llibre Register, Genre and Style (consulteu la bibliografia) i elaborar un projecte escrit en grup basat en aquestes. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquest projecte i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria de gener es guardaran per a la segona convocatòria de juny/juliol. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Consulteu el LLEU per a saber la data oficial d’aquest examen. Per a aprovar l'assignatura, els estudiants han d'aprovar aquest examen. Per tant, aquest tipus d'avaluació és obligatòria i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per a poder apovar l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 de 10 a l'examen escrit final, ii) fer la presentació oral i iii) entregar el projecte. Es considera no presentat si la presentació oral i el projecte s'han presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.