EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Els fonaments del procés d’escriptura

1.2 El llenguatge escrit

1.3 La descripció dels textos escrits

 

2. GÈNERES TEXTUALS

2.1 Cartes

2.2 Descripcions

2.3 Narracions

2.4 Articles periodístics

2.5 Informes

2.6 Discussions

2.7 Crítiques de pel·lícules/literàries