EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 1. Introducció

1.1  El camp de la lingüística aplicada

1.2  Disciplines d'origen

 

2. Aprendre una primera llengua

2.1  Enfocament ambientalista

2.2  Enfocament innatista

2.3  Enfocament interaccional

 

3. Aprenentatge de segones llengües

3.1  Anàlisis contrastiva

3.2 Anàlisis de l'error

3.3  Anàlisis de l'actuació

3.4  Anàlisis del discurs

 

4.      Diferèncias individuals dels aprenents

4.1 Factors cognitius

4.2 Factors afectius

4.3 Creences d'aprenentage

4.4 Estils d'aprenentatge

4.5 Estratègies d'aprenentatge