Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar diferents tasques acadèmiques, considerades com a avaluació continua, durant el semestre. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquestes tasques i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en gener es guardaran per a la segona convocatòria de juny/juliol. Aquesta avaluació continua és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtindre al menys un 35% del 70% d'aquest examen escrit. Consulteu el LLEU per a saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per a poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 (sobre 10) com a nota final, ii) obtindre el mínim exigit en la nota de l'examen escrit i ii) presentar el treball acadèmic. Es considera no presentat si el treball acadèmic s'ha presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.