Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

Proves d'avaluació: 1. portfolio, tasques i gravacions: 20% (recuperable)

                                     2. Examen oral: 40% (recuperable). Hi haurà un test oral de pronunciació eliminatori.

                                     3. Examen escrit: 40% (recuperable)

L'alumnat ha de presentar-se a totes les activitats de l'avaluació per a poder superar l'assignatura.

La nota final s'obté fent la mitjana de totes les notes. La nota mínima que s'ha d'assolir-se en totes les parts de l'avaluació per a poder optar a la mitjana global és el 50%. 

Es considera PRESENTADA a la convocatòria d'examen a efectes d'acta tothom qui realitze l'examen escrit. La no realització de l'examen escrit implica la qualificació de NO PRESENTAT.