Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà de superar les proves, que seran teòric-pràctiques.
 
La nota final del curs és el resultat de la mitjana dels semestres 1 i 2. Per obtenir la nota mitjana (final) del curs els estudiants han d'aconseguir un mínim d'un 50% en la mitjana de tots dos semestres. No es realitzarà mitjana en cas que el/l'alumne/a obtingui en algun dels semestres una qualificació inferior al 40%. En aquest cas es considerarà l'assignatura com no superada. Aquests criteris d'avaluació s'apliquen tant en primera com en segona convocatòria.
 
En segona convocatòria es podran recuperar tots dos semestres.
 
Els resultats aprovats en cada ítem d'avaluació es mantindran únicament durant el mateix any acadèmic.