Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

A) Realització de dos exàmens al final de cada semestre. La nota final per este concepte serà la mitjana dels dos exàmens. Esta mitja representarà el 60% de la nota final."

Estructura de l'examen (parcial) :

1.      Part teòrica: (65% de la nota de l'examen) :

-Caracterització de 10 conceptes relacionats amb la matèria de l'assignatura (3,5 punts)

-Exercicis d'aplicació dels continguts teòrics (3 punts)

2. Part pràctica: (35% de la nota de l'examen) : 3 exercicis sobre norma i ús del espanyol

 

B) Lliurament en temps i forma dels exercicis individuals a la data prevista (25%).

 

C) Treball  en grup i presentació a classe sobre un tema de dialectologia espanyola (article 7) (15%)

 

D) L'assistència i participació en les tasques de l'aula (10%).

 

NB. Donada la naturalesa de l'assignatura, cada falta que afecte les grafies o a la correcció morfosintàctica (anacoluts, faltes de concordança, etc.) descomptarà 0.5 punts. Per a les titles, el descompte serà de 0.20 cada una."