PE0929 - Empresa Periodística

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat (tant de forma individual com grupal). La distribució de les classes serà la següent:

·        2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants) 

·        2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir d'exercicis. Aquests són els següents:

Tallers en els quals es dedicaran unes hores al treball pràctic perquè els alumnes adquirisquen les competències pràctiques de l'assignatura d'acord amb el vessant teòric ja assimilada.

Focused Praxi en els quals s'aprofundeix en l'anàlisi dels continguts teòrics ja exposats en les classes magistrals mitjançant exemples concrets d'actualitat.

Aprenentatge entre iguals organització de dinàmiques de grups a partir de les quals es reproduiran les dificultats d'execució o regulació d'algunes qüestions del temari. 

Igualment, l'assignatura contarà amb un seminari d'assistència obligatòria, el contingut de la qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari.