Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG18 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

43 - Capacitat de trobar solucions i solucionar problemes que presente l'ús d'aquesta llengua.

266 - Habilitat general per a desenvolupar la professió en contextos de parla anglesa.

259 - Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom de l'anglès.

20 - Capacitat bàsica per a comprendre la producció informativa i comunicativa, escrita i audiovisual, en anglès estàndard. Introducció de textos breus que l'alumnat haurà de ser capaç d'assimilar i reproduir.

116 - Capacitat per a expressar-se amb coherència i correcció en l'ús de l'anglès escrit.

115 - Capacitat per a exposar idees i opinions. Habilitat per a expressar-se amb fluïdesa, eficàcia i claredat. Realització de diàlegs i conversacions en grup per a intentar que els estudiants adquirisquen el domini lingüístic adequat a activitats posteriors relacionades amb el seu camp laboral.