SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

9 - Adquirir coneixements sobre gestió de la informació en l'àmbit del periodisme.

8 - Adquirir coneixements sobre anàlisi documental de contingut.

6 - Adquirir coneixements d'Internet i TIC.

5 - Adquirir coneixements de fonts d'informació en l'àmbit del periodisme.

4 - Adquirir consciència sobre l'ètica de la informació.

3 - Adquirir consciència sobre la qualitat en els processos de documentació aplicats a les ciències de la comunicació.

18 - Aprendre a usar les fonts d'informació en l'àmbit del periodisme.

17 - Aprendre a presentar i comunicar la informació.

16 - Aprendre a avaluar críticament la informació per a la presa de decisions.

10 - Adquirir habilitats i coneixements per a la recuperació de la informació electrònica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16