SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A . Elaboració de treballs acadèmics (50%) (0-10).


A.1. En grup (3-5 integrants) (0-10): Anàlisis de la situació actual d'una “indústria cultural i/o creativa” seleccionada entre el grup i professorat. Investigació sobre tendències.

A.2. Individual (0-10): Quadern de bitàcola. Implica l'elaboració des de l'anàlisi i judici crític d'un quadern de (en paper o blog amb accés limitat) que comprendrà tots els temes tractats en classe.


B. Presentacions orals i pòster (10%) (0-10).


B.1. Presentació del treball en grup. La presentació del treball en grup (anàlisi d'una indústria cultural) es realitzarà a classe, en públic. 


C . Examen escrit (30%) dels materials inclosos en el "qüadern de bitàcora" (0-10).

- Preguntes curtes sobre qüestions vistes,debatudes, i treballades en la classe entre els grups i el professorat. 


D . Resolucions de casos (10%) (0-10).

Treballs realitzats sobre les sessions de debat i cinefòrum: Presentació d'anàlisis i conclusions a classe.

La nota final serà la resultant de sumar els quatre apartats (a,b,c,d) (una vegada aplicats els corresponents percentatges descrits en  les proves anteriors).

Cada una de les parts ha d'haver-se superat amb nota igual o  superior a 5 per a poder sumar-les.
En els treballs en grup, normalment tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, tret que resulte evident la falta de col·laboració o integració en el grup per part d'algun o alguna dels components, en aquest cas podria ser qualificat amb una nota inferior, que en cas de no arribar a cinc suposaria haver de presentar un treball individual addicional.
En qualsevol cas, la nota obtinguda per terme mitjà podrà ser millorada, a criteri del professorat, en funció de la participació i actitud demostrada en l'assignatura. Per a obtenir matrícula d'honor cal una mitjana superior a 9.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16