Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

92 - Capacitat per a efectuar anàlisi del sistema comunicatiu i de les indústries culturals des d'una perspectiva estructural.

18 - Capacitat crítica per a avaluar el paper que tenen les indústries culturals tant en l'àmbit comunicatiu com en el conjunt de la societat.

174 - Competència per a delimitar les problemàtiques i les tendències de futur dels principals àmbits que integren les indústries culturals tant en el context espanyol com en l'internacional.

162 - Competència per a comprendre les dinàmiques, les lògiques i els escenaris dels principals sectors de les indústries culturals en les societats actuals.

111 - Capacitat per a identificar els principals actors i agents dels diferents sectors del sistema comunicatiu i de les indústries culturals.

110 - Capacitat per a identificar els actors que operen en el si del sistema comunicatiu i audiovisual, conèixer les seues característiques, la seua estructura de propietat, les seues estratègies i la seua evolució en el mercat.