Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El TFG en el Grau en Comunicació Audiovisual s'ha de vincular a una de les següents tres línies:

A) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Consistirà en l'elaboració d'un article científic (destinat a una revista especialitzada en ciències de la comunicació i/o periodisme) o una ponència (destinada a un congrés sobre comunicació i/o periodisme). Aquesta modalitat de TFG es defineix com un treball científic de caràcter empíric, mitjançant l'aplicació de tècniques de caràcter quantitatiu, de caràcter qualitatiu o mitjançant l'aplicació d'ambdues modalitats o podrà ser un treball resultant de l'ús de fonts secundàries. L'extensió serà de 25 a 30 pàgines (18.000 paraules, aproximadament) i s'ha de redactar mitjançant un interlineat d'1'5 i amb un cos de lletra 12, Arial. L'estructura del TFG ha de respondre als apartats propis d'un article científic (introducció, objectius i hipòtesis, marc teòric i/o revisió de la literatura acadèmica, metodologia, resultats, conclusions i bibliografia). Cal presentar, així mateix, una versió de l'article en anglès. La realització de TFG en aquesta línia ha de ser, sempre, de manare individual i no s'admeten els treballs col·lectius.

B) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses audiovisuals.

Consisteix a elaborar un pla de negoci complet, basat en una idea innovadora, aplicable i viable sobre algun tipus d'aplicació o negoci relacionat amb l'àmbit de la comunicació audiovisual. Aquesta modalitat de TFG pretén explotar l'esperit emprenedor de l'alumnat i potenciar la seua capacitat per a la creació d'oportunitats d'autoocupació. Per tant, el criteri fonamental d'aquesta línia serà l'aplicació professional del treball. L'extensió del treball ha de ser de 30 a 50 pàgines i s'ha de redactar mitjançant un interlineat d'1'5 i amb un cos de lletra 12, Arial. Cal presentar, així mateix, un resum del projecte en anglès. L'estructura del TFG ha de respondre als apartats propis d'un pla de negoci i a la formulació d'una proposta empresarial. No s'exigeix la posta en marxa de la proposta plantejada, ja que es tracta de l'elaboració d'un projecte. La realització de TFG en aquesta línia pot ser individual o col·lectiva, encara que no s'admeten els treballs integrats per grups de més de tres persones.

C) Elaboració de productes audiovisuals terminals.

Consistirà en l'elaboració d'un producte de naturalesa periodística, basat en estàndards de qualitat professional. Aquesta línia exigeix no només idear, sinó produir i finalitzar el producte elaborat. Amb el producte cal entregar un informe que detalle els passos i fases desenvolupats en l'elaboració del mateix. Aquesta modalitat s'orienta cap a la confecció de productes de naturalesa complexa. En aquest sentit, la Comissió Gestora de Grau definirà el tipus de productes susceptibles d'englobar-se dins d'aquesta línia. Principalment, s'han d'orientar cap als àmbits de l'audiovisual (documental o ficció) i multimèdia (entorns digitals i Internet). L'informe-memòria valoratiu del procés de producció cal que tinga una extensió de 8 a 15 pàgines i s'ha de redactar en anglès mitjançant un interlineat d'1'5 i amb un cos de lletra 12, Arial. La realització de TFG en aquesta línia pot ser individual o col·lectiva, encara que no s'admeten els treballs integrats per grups de més de cinc persones (màxim tres per a un treball de reportatge o documental, màxim de cinc per a treballs de ficció, i màxim de dues per a entorns multimèdia o videocreació).