Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0931 - Tecnologia Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura és de caràcter teoricopràctic i, en conseqüència, s'utilitzen les metodologies d'ensenyament-aprenentatge pertinents per a complir els objectius establits.

El desenvolupament de les capacitats específiques per a l'anàlisi crítica del context en el qual es van implantar i es van desenvolupar les actuals tecnologies audiovisuals i el coneixement adequat dels fonaments científics sobre els quals se sustenten els diferents sistemes i tecnologies audiovisuals s'obtenen a partir d'ensenyaments teòrics en què s'utilitza la lliçó magistral com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge, complementada amb els treballs a realitzar i exposar en classe en grups xicotets, de vuit a deu alumnes, que es detallen a continuació. La confecció de grups i el calendari d'exposicions s'estableix el primer dia de classe.

Recopilació de notícies tecnològiques de l'àmbit audiovisual professional a partir dels enllaços de canals RSS i en portals del sector tecnològic audiovisual disponibles en l'aula virtual i aqueixos que l'alumnat considere d'interès.

Lectures complementàries als ensenyaments teòrics que es posaran a la disposició de l'alumnat en l'aula virtual, almenys amb una setmana d'antelació a la data d'exposició prevista per al grup.

a) Formats i sistemes de captura i enregistrament d'imatges.

b) Equipaments de producció audiovisual en estudi.

c) Sistemes d'alta definició. Cinematografia digital.

d) Programari d'edició i postproducció d'imatge.

e) Sistemes de visionat i projecció d'imatges.

f)  El so en producció i projecció audiovisual.

g) Televisió digital terrestre i interactivitat.

h) Nous sistemes de distribució de TV. Internet i mòbil.

De manera simultània, el programa docent estableix la realització de pràctiques de laboratori, tal com es detalla a sota, destinades a fomentar específicament l'habilitat professional bàsica per a la utilització productiva i operació d'equipaments i sistemes tècnics d'ús habitual en els mitjans de comunicació audiovisuals, així com l'habilitat per a determinar l'adequació i oportunitat d'ús d'equipaments i sistemes tecnològics específics per a la producció en funció de cada producte i mitjà de comunicació audiovisual i, especialment, permetre a l'alumnat l'adquisició de pautes professionals adequades per al treball en grup.

És important ressenyar que les pràctiques de laboratori tenen caràcter instrumental i s'orienten a facilitar i fer comprensible l'operació i utilització dels equipaments audiovisuals i s'exigeix a l'alumnat que la factura de les produccions sonores i videogràfiques complisca amb els requisits mínims de qualitat tècnica, sense que siga determinant la qualitat i adequació d'altres aspectes de caràcter formal i narratiu o relatius als continguts.

Les pràctiques de laboratori es realitzen en dos grups reduïts de 45 alumnes, els quals treballaran en grups de cinc o sis persones, i són les següents:

Pràctica 1: Peça informativa

Descripció:

Operació dels equipaments ENG de captació i edició d'imatges audiovisuals per a l'elaboració d'una peça informativa, de 45 segons de durada, gravada bruta en format DVCAM PAL 16:9 i editada, s'ha d'obtenir com a resultat un arxiu en format Quicktime, en la qual es narraran els fets amb un presentador o presentadora, de manera que aquesta persona introduirà l'esdeveniment i, posteriorment, la seua veu en off servirà per a il·lustrar les imatges descriptives i, finalment, es tancarà la narració de nou amb el presentador o presentadora.

Desenvolupament de la pràctica:

- Redacció del text.

- Enregistrament dels plans d'imatge i discurs oral.

- Edició de la notícia.

. Material a entregar:

DVD amb la identificació del subgrup i nombre de grup, per exemple TEC II La2-01, que continga un arxiu word en el qual aparega cognoms i nom de cada un dels i les integrants i un arxiu de vídeo en format Quicktime amb el nom “Info”. En aquest DVD s'han de recopilar, igualment, els successius treballs de l'assignatura en carpetes denominades "Reportatge” i “Lliure” i s'ha d'entregar, tot això, l'últim dia de classe.

És important que alguns membres del grup tinguen la precaució de conservar còpies de seguretat de tots els treballs realitzats al llarg del semestre.

Pràctica 2: Reportatge

Descripció:

Operació dels equipaments ENG de captació i edició d'imatges audiovisuals per a l'elaboració d'una peça informativa, de tres minuts de durada, gravada bruta en format DVCAM PAL 16:9 i editada, s'ha d'obtenir, com a resultat, un arxiu amb format Quicktime, en la qual es tractarà amb detall qualsevol assumpte que es considere d'interès. Cal utilitzar-hi els recursos tècnics pertinents per a l'adequada expressió audiovisual.

Desenvolupament de la pràctica:

- Redacció de l'escaleta.

- Enregistrament i selecció dels recursos.

- Edició del reportatge.

. Material a entregar:

En el DVD s'hi ha d'afegir una carpeta amb el nom “Reportatge” i el document de word amb l'escaleta i un arxiu de vídeo en format Quicktime amb el nom “Reportatge”.

Pràctica 3: Elaboració lliure

Descripció:

Operació dels equipaments ENG de captació i el programari d'edició d'imatges audiovisuals per a l'elaboració d'un producte audiovisual, gravat brut en format DVCAM PAL 16:9 i editat, el qual pot ser de ficció, documental o publicitari (curt, documental, videoclip, espot, biopic, etc.) i d'elaboració lliure, amb una durada adequada al gènere triat, en qualsevol cas no menor de 30 segons ni major de 3 minuts, i amb continguts elaborats a partir de la utilització creativa dels recursos tecnològics disponibles.

Desenvolupament de la pràctica:

- Disseny.

- Enregistrament.

- Edició.

Material a entregar:

En el DVD s'ha d'afegir una carpeta amb el nom “Lliure” i el document de word amb el guió, i/o el guió il·lustrat, i un arxiu de vídeo en format Quicktime el nom del qual serà el títol del producte elaborat.