Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0931 - Tecnologia Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

55 - Capacitat per a col·laborar en la presa de decisions de caràcter tecnicoprofessional per a la implementació d'equipaments i sistemes audiovisuals en empreses del sector.

44 - Capacitat per a aconseguir l'autonomia professional per a l'assumpció de responsabilitats i presa de decisions de caràcter tecnicoartístic en l'elaboració de productes audiovisuals.

279 - Habilitat per a l'ús productiu de les capacitats operatives dels equipaments, tecnologies i sistemes audiovisuals d'ús professional.

219 - Coneixement avançat de les tecnologies audiovisuals d'última generació i els principis científics sobre els quals es fonamenten.

10 - Adquisició de pautes professionals adequades per al treball en grup basades en metodologies d'aprenentatge cooperatiu.