Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques

Programa teòric

Contrast en classe dels conceptes i continguts amb exemples elaborats pel professorat i l'alumnat.

Ús de mapes conceptuals i exemples d'Internet amb les eines de l'aula virtual com el glossari i el wiki.

Sessió 1. Tema 1. La comunicació. Definició i concepte. Comunicació i cultura.

Sessió 2. Tema 1. La comunicació. El procés comunicatiu. Les interaccions comunicatives (cara-a-cara, mediàtica, quasimediàtica, segons J. B. Thompson, 1998)

Sessió 3. Tema 2. La comunicació mediàtica. Els mitjans de comunicació: definició. Els mitjans de comunicació i la modernitat. La institucionalització dels mitjans de comunicació.

Sessió 4. Tema 2. La comunicació mediàtica. Elements i processos de la interacció comunicativa mediàtica. L'acció dels mitjans en les societats modernes.

Sessió 5. Tema 3. Els efectes de la comunicació mediàtica. Definició. Efectes directes i indirectes. Classificació dels tipus d'efectes mediàtics.

Sessió 6. Tema 4. Usos i gratificacions. Estudi de la conducta mediàtica. Els motius d'exposició.

Sessió 7. Tema 5. El funcionalisme: la Mass Communication Research. El plantejament estructural-funcionalista.

Sessió 8. Tema 5. El funcionalisme: la Mass Communication Research. Les funcions de les comunicacions de masses. Dels usos com funcions a les funcions dels usos.

Sessió 9. Tema 6. La teoria crítica: l'Escola de Frankfurt. Fonaments teòrics. Les indústries culturals. La racionalitat i la reproductibilitat tècnica. Jürgen Habermas. La teoria de l'acció comunicativa.

Sessió 10. Tema 7. Estructuralisme i semiòtica de la comunicació. Fonaments teòrics. L'estructuralisme francès.

Sessió 11. Tema 8. Els estudis culturals. Fonaments teòrics. Ideologia, pràctiques socials i comunicació. La representació de la realitat social en les notícies. Consum televisiu i processos de recepció.

Sessió 12. Tema 9. Mitjans de comunicació en xarxa. Informacionalismo, convergència tecnològica, societat xarxa i xarxes socials, hipertext.

Classes pràctiques

Pràctica 1 (dues sessions). La comunicació. Analitzar en el vídeo documental de dos moments mediàtics d'informació d'actualitat, descriure i identificar tots els processos, actors i símbols que hi intervenen i comparar-los entre si. El procediment pot ser el d'establir un debat en la primera sessió per, a entre tots, establir quines són els elements a identificar i a valorar a través de la guia del professorat. La següent sessió d'aquesta pràctica seria l'avaluada, en la qual es treballa amb documents similars i després l'alumnat realitza l'exercici escrit en el qual ha d'identificar els elements que demane el professorat.

Pràctica 2 (dues sessions). La comunicació mediàtica. Es visionarà un documental sobre un tema d'actualitat de tema controvertit i l'alumnat ha d'analitzar-lo i valorar els diferents tipus de mediacions vinculades als processos de comunicació analitzats.

Pràctica 3 (dues sessions). Els efectes de la comunicació mediàtica. Es visionarà un documental sobre un tema d'actualitat de tema controvertit i l'alumnat ha d'analitzar-lo i valorar els diferents tipus d'efectes que podria generar en l'individu. En la segona part de la pràctica es visionarà un documental sobre contingut brossa i es farà un exercici per escrit amb les qüestions plantejades pel professorat.

Pràctica 4 (dues sessions). Usos i gratificacions. Es visionarà el documental sobre un tema d'actualitat i es desenvoluparà un debat sobre la descripció d'efectes d'exposició, implicació, realisme percebut i efecte de cultiu, així com les raons per les quals se li assignarien. En la segona part de pràctica es visionaran fragments de diferents tipus de programes i l'alumnat realitzarà un exercici escrit per a descriure els aspectes assenyalats pel professor sobre el tema d'usos i gratificacions.

Pràctica 5 (dues sessions). El funcionalisme: la Mass Communication Research. Utilitza el quadre de funcions i disfuncions de la comunicació social de Wright i aplica exemples reals que servirà per a il·lustrar aquesta classificació.

Pràctica 6 (dues sessions). La teoria crítica: l'Escola de Frankfurt. Es visionarà un documental d'un tema d'actualitat relacionat i l'alumnat ha d'interpretar-lo i explicar-lo des de les idees de la teoria crítica. En la segona part, l'alumnat revisarà i contrastarà les alternatives als mitjans tradicionals que ofereix l'entorn d'Internet i valorarà les disrupcions que ofereixen aquestes al model d'explotació de les indústries culturals.