Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'estructura sobre dos tipus d'ensenyaments. La teòrica es fonamenta en la transmissió de coneixements mitjançant l'exposició dels diferents temes per part del professorat (vid. infra Temari). També es treballa la reflexió conjunta amb els estudiants i les estudiantes, estimulant la resolució prèvia de les qüestions que susciten els continguts teòrics.

La part pràctica consisteix bàsicament en la realització, per grups, d'un treball la matèria del qual és la caracterització lingüística total o pàrcial d'un contingut audiovisual, televisiu o online. La metodologia de realització d'aquest treball, la periodització i l'estructura es detallen a continuació:

- El treball es realitzarà en grups de quatre/cinc estudiants. Consisteix en el seguiment d'un contingut audiovisual (una mitjana de tres/quatre hores de programació).

- L'elecció del tipus de programa és lliure: tertúlia-debat, informatius, retransmissions esportives; concursos, magazins, sèries, etc.


- El treball en format escrit s'ha d'entregar l'última setmana lectiva de desembre, juntament amb el DVD del o dels programes analitzats.

- Durant el mes de novembre els grups exposaran la part teòrica del seu treball.

En les sessions de pràctiques, sempre sota la supervisió del professorat, els alumnes poden realitzar consultes bibliogràfiques i se'ls permet utilitzar altres recursos d'informació en línia.

La distribució de les classes és de:

- 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants) i

- 24 hores de pràctiques (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

D'altra banda, és obligatòria l'assistència als dos seminaris que tindran una durada de sis hores en total i es realitzaran en dues sessions independents.