Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-04 Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.

CE-14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Iniciativa i esperit emprenedor.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge