Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITATS DIDÀCTIQUES

TEMA 1. FONAMENTS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

1.1. Perspectives per a definir el concepte de qualitat

1.2. Definició de síntesi del concepte de qualitat

1.3. Dimensions de la qualitat del producte i del servici

1.4. Evolució dels enfocaments de gestió de la qualitat

1.5. Millores resultants de la implantació de la gestió de la qualitat

 

TEMA 2. LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL (GQT)/ L'EXCEL·LÈNCIA

2.1. Definició de la Gestió de la Qualitat Total: principis i pràctiques 

2.2. Principis i pràctiques de la Gestió de la Qualidad Total

2.3. El enfocament a processos com a sistema de gestió

 

TEMA 3. MODELS DE REFERÈNCIA EN LA INTRODUCCIÓ DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL

3.1. Principals models: Normes ISO 9000 y Model EFQM

3.2. Les normes ISO 9000: origen, requisits i certificació

3.3. El Model EFQM d'Excel·lència: origen, components i reconeixement

3.4. L'autoavaluació segons els models de GQT: concepte, enfocaments i fases d'aplicació

3.5. Comparació entre les normes ISO 9000 i el Model EFQM d'Excel·lència

3.6. Altres models de referència

 

TEMA 4: LA GQT I LA DIRECCIÓ DE PERSONES

4.1. La dimensió humana en els models de GQT

4.2. El sistema de recursos humans coherent amb la GQT

4.3. Les 5 S

4.4. Els sistemes de participació: sistemes de sugerències i equips de millora

4.5. Avaluació del rendiment i remuneració en la GQT

 

TEMA 5. EXTENSIÓ DE LA GQT CAP A ALTRES SISTEMES DE GESTIÓ

5.1. Extensió temàtica i sectorial de la GQT

5.2. Relació entre la GQT i altres sistemes de gestió 

5.3. La integració de sistemes de gestió

 

Cada tema es complementa amb activitats amb el propòsit de consolidar els coneixements i les habilitats de l'estudiant. Algunes d'aquestes activitats han de ser preparades de forma autònoma per l'estudiant i altres es realitzaran presencialment a l'aula. Així mateix, els estudiants hauran de realitzar un Projecte en equip que serà tutoritzat pel professorat. Les activitats pràctiques a realitzar al llarg del curs s'aniran publicant a l'aula virtual de l'assignatura.