Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 53
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 52
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.

CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció...).

CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Presa de decisions.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a realitzar propostes de millora de mètodes de treball.

Capacitat per a aplicar les eines de qualitat total en l’àmbit dels recursos humans