Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

CEA-05 Examen escrit 40%

La nota en teoria, correspon a 4 punts sobre 10 del total de l'assignatura.


Es considerarà presentat un alumne o alumna en una convocatòria quan haja superat o no l'examen general de l'assignatura. Les pràctiques, laboratori i seminaris no compten com a convocatòria sense haver superat les proves teòriques.
 

Total 4 punts.

Pràctiques

Observació / execució de tasques i pràctiques / presentació de treballs 60%

Elaboració d'un treball sobre les pràctiques realitzades a l'aula, i participació en aquestes

Total 6 punts.

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar la teoria, (40%); a la qual se li sumaran les notes dels treballs presentats, (60%).