Temari

Temari

- Criticar el propi desenvolupament de competències desenvolupades al llarg del màster.
 
- Defensar oralment davant d'un comitè expert el treball fi de màster professional.
 
- Elaborar un informe escrit que resumeixi el desenvolupament de competències durant el màster.