Temari

Temari

Tema 1: Procés d'avaluació psicosocial
a. Objectius
b. Fases
c. Agents implicats
Tema 2: Eines i tècniques d'avaluació psicosocial
a. Entrevista
b. Checklist
c. Qüestionaris
Tema 3: Procés d'Intervenció Psicosocial
a. Objectius
b. Fases
c. Agents implicats
d. Avaluació de la intervenció
Tema 4: Eines i tècniques d'intervenció psicosocial
a. Centrades en la persona
b. Centrades en l'organització
Tema 5: Avaluació i intervencions específiques
a. Burnout
b. Tecnoestrès
c. Addicció al treball
d. Treball emocional