Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de l'examen escrit i de la carpeta d'aprenentatge y/o portafolis, sempre que les dos parts estiguen aprovades amb un 5.

B) L'estudiant es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat l'examen escrit. Es guarda la nota de teoria i pràctiques per a la següent convocatòria.

C) Les Matrícules d'Honor s'atorgaran en funció de la normativa vigent i sempre que l'alumnat abast excel·lent tant en l'examen escrit com en les carpetes d'aprenentatge y/o portafolis.