Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

Temari
 
Mòdul 1. Programari professional de gestió integral.
Tema 1. Presentació del curs.
Tema 2. Característiques generals dels programari de gestió integral (ERP).
Tema 3. Visió General mySAP.
Tema 4. Descripció de les principals funcionalitats i parametritzacions de
              els diferents fluxos de processos que poden donar-se en una companyia:
4.1. Estructura de l'empresa
4.2. Dades mestres
4.3. Gestió d'Estocs
4.4. Gestió de Compres
4.5. Gestió de Qualitat
4.6. Planificació de la Producció
4.7. Gestió de Vendes
4.8. Gestió de Logístiques
4.9. Comptabilitat Financera i Analítica
Tema 5. Realització de casos pràctics de cadascun dels escenaris.
 
Mòdul 2. Programari professional de planificació i programació de la producció.
Tema 1. Presentació del curs.
Tema 2. La planificació de la producció com a pas previ a la programació.
Tema 3. Tècniques bàsiques de forecasting o pronòstics per estimar
              necessitats.
Tema 4. Ús de programari per a realització de pronòstics i notificació.
Tema 5. Altres aspectes de la planificació de la producció.
Tema 6. La programació de la producció.
6.1. Definició general.
6.2. Exemples i estructura.
6.3. Aplicacions.
Tema 7. Tipus de problemes de programació de la producció.
7.1. Problemes d'entorns senzills.
7.2. Problemes d'entorns paral · lels.
7.3. Problemes de taller i problemes realistes.
Tema 8. Algorismes de resolució.
8.1. Mètodes bàsics per a la resolució de problemes senzills.
8.2. Mètodes metaheurístics avançats.
Tema 9. Problemes reals de programació de la producció. Resolució en la pràctica.
Tema 10. Treballs autoritzats i dirigits pel professor sobre planificació de la producció, forecasting i programació de la producció.
 
Mòdul 3. Programari Professional en Fluids.
Tema 1. Introducció als mètodes numèrics més freqüents i la seva programació.
Tema 2. Fonaments i aplicacions d'Introducció a la metodologia de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) a la resolució de problemes senzills en l'enginyeria.
Tema 3. Introducció als algorismes per a la resolució de problemes convectius-difusius i per l'acoblament dels camps pressió-velocitat: Problemes de transferència de calor i massa i problemes amb camps de velocitat i pressió acoblats.
Tema 4. Introducció a l'ús de software per a la resolució de problemes mitjançant tècniques CFD: programari comercial i de codi obert.
Tema 5. Temes avançats: Introducció al modelatge aeronàutic de vehicles, turbulència, fluxos reactius i reactors químic, combustió i flux multifàsic.
 
Pràctiques:
1. Introducció a l'ús dels CFD: Simulació d'un dispositiu de mescla de cabals de temperatures diferents.
2. Condicions de contorn, dominis, subdominis i expressions.
3. Transitoris.
4. Combustió.
5. Fluxos multifàsics.