Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Heu de seleccionar-ne una.

Ciutadania i Democràcia en un Món Global

Per a superar aquesta especialitat cal superar 15 crèdits obligatoris i 0 crèdits optatius