Temari

Temari

1. LA TEORIA FEMINISTA

1.1. INTRODUCCIÓ

2. L'ORIGEN DEL PATRIARCAT MODERN

2.1. EL CONTRACTE SEXUAL

3. CONCEPTES DE SEXE I GÈNERE

3.1. EL CONCEPTE DE GÈNERE I EL SISTEMA SEXE-GÈNERE

4. TEORIA POLÍTICA FEMINISTA

4.1. DIFERENTS POSICIONAMENTS POLÍTICS

4.2. FEMINISME RADICAL

5. LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT

5.1. IDENTITAT SEXUAL I PERFORMATIVITADT