Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima de la prova per a superar l'assignatura serà d'un 5.
B) La prova necessària per a poder superar l'assignatura serà la realització d'un treball final de l'assignatura que argumente de manera crítica sobre el conjunt dels continguts apresos en classe segons el temari de l'assignatura. Aquesta prova suposa el 70% de la nota global. El 30% restant serà aportat per la valoració que la professora faça de l'assistència i participació de cada estudiant en les classes.