Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació s'estableixen entorn de tres aspectes: l'assistència a les classes i seminaris i la participació activa en ells; la capacitat per a desenvolupar una anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits; la claredat i innovació en les exposicions; i l'elaboració d'un treball que s'atinga a criteris científics internacionals.


L'Aula Virtual s'utilitzarà tant per a presentar els continguts bàsics a l'alumnat com també perquè aquest puga lliurar en la plataforma el treball del curs. Serà absolutament necessari presentar el treball final i que aquest treball siga aprovat amb una nota mínima d'un 5 per a poder superar l'assignatura.>