Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

L'avaluació tindrà un caràcter continu, flexible i personalitzat, de manera que cada alumne establirà un pla de treball singularitzat segons l'àrea del que provinga, els interessos que manifeste en la investigació i les seues inquietuds professionals. Els criteris d'avaluació s'estableixen entorn de tres àrees:


a.- Assistència i participació significativa en classes i seminaris;
b.- Capacitat d'anàlisi crítica i claredat en les exposicions;
c.- Presentació de treballs finals de les respectives matèries, seguint els criteris científics internacionals.