Temari

Temari

1. Introducció a la pràctica professional en un context real.
2. Definició de l'encàrrec de treball i dels criteris de qualitat mitjançant la interacció amb l'empresa o organització que proporciona la pràctica.
3. Desenvolupament d'estratègies de consulta documental i humana per a la resolució de tot tipus de problemes relacionats amb l'encàrrec de treball.
4. Control de la qualitat tant del procés de treball (coordinació, col·laboració, consistència de criteris i solucions, etc.), com de la traducció en sí.